Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2014

toskaniaaa
2573 5e1c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosceteipsum nosceteipsum
toskaniaaa
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja vianosceteipsum nosceteipsum
toskaniaaa
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway vianosceteipsum nosceteipsum
toskaniaaa
chcę WIĘCEJ.
— iamlosingmyselfff.soup.io
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa vianosceteipsum nosceteipsum
toskaniaaa

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
toskaniaaa
Pamięta pan co mi pan kiedyś powiedział? Że przeznaczenie nie puka do drzwi naszego domu. Trzeba za nim ruszyć, wyjść mu na spotkanie.
— Carlos Ruiz Zafón "Więzień nieba"
Reposted fromkotfica kotfica vianosceteipsum nosceteipsum
5856 a35d 500

September 02 2014

toskaniaaa
pocałuj mnie w szyje...
— tak delikatnie i powoli
Reposted fromattimes attimes viaxannabelle xannabelle
toskaniaaa
Bo o drugiego człowieka trzeba walczyć, walczyć i troszczyć się.
— usłyszane na dzisiejszym kazaniu :)
toskaniaaa
1565 82f4
Reposted fromlove-autumn love-autumn viazapachsiana zapachsiana
toskaniaaa

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaxannabelle xannabelle
toskaniaaa
toskaniaaa
4806 5675
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viawszystkodupa wszystkodupa
toskaniaaa

Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją,
bo być może ona nauczy cię kochać życie.

— Lolita Pille - Hell
toskaniaaa
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.

August 18 2014

toskaniaaa
Krk, 08/08/14
Reposted fromjozefspace jozefspace viaimchuckbasss imchuckbasss
toskaniaaa
Reposted fromNanaya Nanaya viazapachsiana zapachsiana
toskaniaaa
Nie liż ran, ciesz się z nich. To znak, że walczyłaś.
— Grey's Anatomy
Reposted fromjakoob jakoob viazapachsiana zapachsiana
toskaniaaa
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapachsiana zapachsiana
toskaniaaa
8073 5171 500
Reposted fromverronique verronique viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl